Nieuws

Persbericht

Gezamenlijke verklaring – Gaïchel X

Op 23 november 2017 vond onder het gezamenlijke voorzitterschap van eerste ministers Charles Michel en Xavier Bettel de tiende gezamenlijke vergadering van de Belgische en de Luxemburgse regering plaats in Brussel. Deze ontmoeting past in de gevestigde traditie van de ontmoetingen tussen de twee regeringen sinds de eerste Gaïchel van 28 april 2004. 
Ministerraad

Ministerraad van 23 november 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 23 november 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Ministerraad

Agenda van de ministerraad van 23 november 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Persbericht

Hypothecaire kredieten: de federale regering garandeert een brede toegang tot eigendom en beschermt de financiële en economische stabiliteit

Afgelopen lente heeft de Nationale Bank, na een risicoanalyse van de hypothecaire en immobiliënmarkt, de regering aanbevolen een maatregel te nemen om de banken eisen op te leggen inzake aanvullend kapitaal voor kredieten waarvan het bedrag groter is dan 80% van de aankoopprijs van een goed.
Evenement

Ontmoeting met de president van de Republiek Estland, H.E. mevr. Kersti Kaljulaid

Op woensdag 22 november zal eerste minister Charles Michel een ontmoeting hebben met de president van de republiek Estland, Kersti Kaljulaid. De gesprekken zullen gaan over de politieke actualiteit en de bilaterale relaties.
Lambermont, Lambermontstraat 1, Brussel
22 november 2017
Evenement

Top van het Oostelijk Partnerschap

De 5e top van het Oostelijk Partnerschap ("Eastern Partnership" - EaP) vindt op 24 november in Brussel (Europagebouw) plaats. De staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten en van de 6 oostelijke partnerlanden zullen hun blik op de toekomstige samenwerking richten.
Europa, Wetstraat 175, Brussel
24 november 2017
Evenement

Overlegcomité

Lambermont, Lambermontstraat 1, Brussel
22 november 2017
Evenement

Commissie voor de Binnenlandse Zaken

Info
De Kamer, Natieplein, Brussel
21 november 2017
Evenement

Gaïchel X: vergadering van de Belgische en Luxemburgse regeringen

De 10e gezamenlijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse regeringen (Gaïchel X) vindt plaats op donderdag 23 november in het Egmontpaleis in Brussel. De ministers van beide landen nemen samen met eerste ministers Charles Michel en Xavier Bettel deel aan deze vergadering, die de gelegenheid vormt om de Belgisch-Luxemburgse samenwerking te versterken. 
Egmontpaleis, Karmelietenstraat 8 bis, Brussel
23 november 2017
Evenement

Ministerraad

Kanselarij, Wetstraat 16, Brussel
23 november 2017

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.