Nieuws

Toespraken

72e Algemene vergadering van de Verenigde Naties

Dankzij zijn transparante en constructieve houding boekt mijn land resultaten waar iedereen baat bij heeft. België is een land van compromissen! In deze geest zijn we kandidaat voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad. Vanuit onze internationale verankering en onze ervaring zijn we klaar om onze verantwoordelijkheid op te nemen.Om een consensus te bereiken en te streven naar vrede.
Fotogalerij

72ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: vriendschappelijke ontmoeting met de eerste minister van Canada, Justin Trudeau

Fotogalerij

Receptie aangeboden door de President van de Verenigde Staten Dhr. Trump en zijn vrouw naar aanleiding van de 71ste algemene vergadering van de Verenigde Naties

Fotogalerij

72ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: bilateraal gesprek met de Palestijnse President Mahmoud Abbas

Fotogalerij

72ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: bilateraal gesprek met de President van de Islamitische Republiek Iran Hassan Rohani

Ministerraad

Ministerraad van 15 september 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 september 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Evenement

72ste Zitting van de Algemene Vergadering

Infos
18–>22 september 2017
Evenement

Digitale top in Tallinn

Eerste minister Charles Michel zal op 28 en 29 september de digitale top in Tallinn bijwonen.De technologische veranderingen en de digitalisering hebben een enorme invloed op onze jobs, onze bedrijven, ons onderwijs etc. Zoals werd bevestigd in de Verklaring van Rome is het essentieel dat Europa zich aanpast aan de technologische veranderingen.
28–>29 september 2017
Evenement

Ministerraad

Kanselarij, Wetstraat 16, Brussel
15 september 2017
Persbericht

Strategisch comité VBO

Op het eerste Strategisch comité na de zomervakantie gaf Eerste minister Charles Michel een overzicht van de maatregelen die werden afgesproken naar aanleiding van het Zomerakkoord.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.