Persbericht

Overlegcomité: goedkeuring van twee samenwerkingsakkoorden over slachtofferzorg

Het Overlegcomité keurt het samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over slachtofferzorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest over slachtofferzorg.

De twee hoofddoelstellingen van deze samenwerkingsakkoorden zijn een model van samenwerking, van oriëntatie en van verwijzing te voorzien tussen de verschillende diensten voor slachtofferzorg en de officiële erkenning van de bestaande overlegstructuren. De betrokken overheden verbinden er zich bovendien toe een blijvende aandacht te besteden aan de slachtofferproblematiek.