Nieuws

Persbericht

Google investeert opnieuw 600 miljoen euro in België

Deze nieuwe investering in Saint-Ghislain is uitstekend nieuws voor Wallonië en België dat zich de voorbije jaren op de kaart heeft gezet als digitale pionier.
Persbericht

VERKLARING TOT HERZIENING VAN DE GRONDWET

Het ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet mag ter ondertekening aan het Staatshoofd worden voorgelegd. De verklaring zal samen met de verklaringen tot herziening van de Grondwet die door de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat ieder afzonderlijk werden aangenomen, worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.  
Persbericht

Overlegcomité: Stabiliteitsprogramma 2019 – 2022 en Nationaal Hervormingsprogramma

"De federale regering heeft altijd de voorkeur gegeven aan een redelijke sanering die het economisch herstel, de jobcreatie en de ondersteuning van de strategische investeringen bevordert: mobiliteit, energie, digitalisering, infrastructuur etc.". En onze methode is een succes!”
Persbericht

Interprofessioneel akkoord 2019-2020: de federale regering komt haar verbintenissen ten gunste van de koopkracht na

De federale regering is verheugd over het akkoord tussen de sociale partners, want het IPA 2019-2020 garandeert de sociale vrede en zorgt voor aanzienlijke vooruitgang.
Persbericht

Werven voor de implementering van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen

Charles Michel, eerste minister: “de tandem investeringen-werkgelegenheid is de beste garantie voor een duurzaam welvaartsmodel voor België,  een stabieler, steviger, ambitieuzer en beter voorbereid land om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan”.  
Persbericht

Ontwerp-interprofessioneel akkoord 2019-2020

Eerste minister Charles Michel en vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters betreuren de verwerping van het ontwerpakkoord door de socialistische vakbonden.
Persbericht

“Vanaf morgen moet er opnieuw onderhandeld worden. Er is geen alternatief.”

“De regering heeft de koopkracht fors verhoogd dankzij de taxshift. Mensen houden netto meer over dan vier jaar geleden. Bedrijven hebben 219.000 jobs gecreëerd. We moeten onze jobs beschermen en dat moet de belangrijkste zorg van alle partijen zijn.“
Persbericht

Overlegcomité : Europese klimaatstrategie voor 2050 - Organisatie van de werkzaamheden

Het Overlegcomité stemt op initiatief van de federale regering in met de oprichting van een ‘beperkt’ coördinatieformat om de strategische sturing van het klimaatdossier op Europees niveau te waarborgen.
Persbericht

Overlegcomité: Offshore-elektriciteit: concurrerende inschrijving voor de toekenning van domeinconcessies

Het doel is om een nieuwe procedure te valideren voor de volgende offshore-windmolenparken. Vanaf nu zullen we, in overleg met de Europese Commissie, de volgende parken gunnen door middel van een openbare aanbesteding. Op die manier zorgen we voor de beste kwaliteitsverhouding. Na een besparing van bijna 4 miljard (cijfer checken!) bij het bepalen van het niveau van de steun voor de laatste drie windmolenparken, zet de regering haar inspanningen voor groenere en goedkopere energie voort!
Persbericht

Overlegcomité : Voorbereiding van België op de gevolgen van de brexit

België onderschrijft deze Europese aanpak volledig en blijft zich voorbereiden in nauwe samenwerking met de Europese Commissie en de buurlanden. In dit verband werden verschillende interfederale vergaderingen gehouden om de voorbereidingen op belangrijke gebieden, zoals de rechten van de burgers, voort te zetten.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.